Error 60 while validating the Twitter API certificate. ANBI | Crossroads Leiden

Informatie over de ANBI-status van Crossroads Leiden

Omdat Crossroads Leiden een ANBI organisatie is, mag u giften aan Crossroads aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u Crossroads onder de naam Stichting Missionaire Gemeente Leiden terugvinden in het ANBI-register. Hieronder vindt u de informatie die Crossroads moet plaatsen om in aanmerking te komen voor de ANBI-status. 

Naam
Stichting Missionaire Gemeente Leiden

RSIN-nummer
8182.61.444

Bestuur 
De oudstenraad vormt het bestuur van Crossroads Leiden. 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Remko Dekker (voorzitter)
Johan IJzerman (secretaris)
Kevin Widdershoven (penningmeester)

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de staf is gebaseerd op de CAO BBRA 1984 sector rijk. Het bestuur ontvangt geen beloning en opereert op vrijwillige basis.

ANBI-documenten en rapportage
De relevante ANBI-documenten en rapportages kunt u hier vinden.

Laatste tweets

@CAIntl