Ons verhaal

Crossroads Leiden is ontstaan vanuit het verlangen en de visie van een aantal mensen voor een evangelische en eigentijdse gemeente in Leiden.
Begonnen in 2006 als een maandelijks gebedsontbijt waar verlangens werden uitgesproken, ideeën werden geopperd en gebeden richting God werden geuit, kwam de roeping om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en de eerste stappen te nemen voor een nieuwe churchplant in Leiden.
God bracht verschillende mensen bij elkaar zodat in het eerste jaar van het bestaan wekelijks op zondagavond bijeenkomsten werden gehouden in Wijkgebouw Staalwijk aan de Heerenstraat.
Deze bijeenkomsten hadden een informeel karakter dat bestond uit het delen met elkaar van de visie van Crossroads (toen nog Missionaire Gemeenschap Leiden) voor de stad Leiden, elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek gaan en voor elkaar bidden. Dit relationele karakter is nog steeds een wezenlijk onderdeel van Crossroads.
Het werd tijd om uit te breiden dus komen we nu alweer een 3-tal jaar bij elkaar in schoolgebouw de Weerklank en houden zowel 2-wekelijkse diensten op zondagochtend als huiskerkbijeenkomsten die verdeeld over de stad op de andere zondag bij elkaar komen. Ook hier staan relaties centraal.
Ons verhaal is het verhaal van God dat zich uitwerkt in de levens van mensen.
Ons verhaal is dus het verhaal van mensen zoals jij en ik.
Allerlei mensen van verschillende achtergronden en levenswandel. Samen willen we een gemeenschap zijn dat zich uitstrekt naar God, naar elkaar en naar de mensen die we tegenkomen en een tijdje met ons mee wandelen.
Ook jij bent uitgenodigd om samen met ons op weg te gaan.

Laatste tweets

@CAIntl