Ons geloof

Crossroads Leiden is niet een nieuwe kerk of een nieuwe denominatie.

We zijn een verse uiting van de Kerk die door al de eeuwen heen heeft bestaan.

We hanteren een ‘generous orthodoxy' wat betekent dat we ons houden aan de Bijbel als het woord van God en richtlijn voor het leven.

Het betekent dat we geloven dat de essenties van de Bijbel doorslaggevend zijn (Drie-eenheid, Jezus als verlosser, de Bijbel als het woord van God, etc.) voor het welzijn van de gemeenschap en het individu.

Het betekent dat de niet-essentiële zaken wel belangrijk zijn maar waar van mening verschild mag worden.

Het betekent dat door alles heen de liefde de boventoon moet voeren.

We weten ons verbonden met de Vroege kerk, de Kerk der eeuwen, de wereldwijde Kerk en de lokale gemeenten in Nederland die belijden dat Jezus Heer is.

We kunnen ons vinden in de geloofsbelijdenis van Nicea, het Manilla Manifest, en de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie (EA).

Een goede manier om te weten te komen wat en hoe we geloven, is door het deelnemen aan de infocursus. Deze wordt twee maal per jaar georganiseerd. Hou de agenda in de gaten of vraag via info@crossroadsleiden.nl wanneer de cursus plaats vindt.

 

Laatste tweets

@CAIntl