Wat is een wijkgroep in Crossroads?

Wijkgroepen spelen een belangrijke rol in onze gemeenschap.

Het is de plek waar mensen gekend worden en worden geholpen om het DNA van Crossroads (missie, visie, doelen en waarden) in hun leven concreet uit te werken.

Door de kleine groepsgrootte (5-12 personen) kun je elkaar beter leren kennen, het leven met elkaar delen, en daarin Gods weg zoeken.

De verschillende wijkgroepen zijn vrij in hoe ze hun groep willen vormgeven, zolang ze erop gericht zijn om mensen te helpen om in hun dagelijkse leven invulling te geven aan het in de praktijk brengen van Gods boodschap.

Ook hier is iedereen welkom. Is een wijkgroep misschien iets voor jou? Kom dan naar de wijkgroep die om de zondag (zie agenda) in de Weerklank wordt gehouden.

Laatste tweets

@CAIntl

6 okt 22 - 07:01 Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen, want zoals de dorens kneā€¦ https://t.co/OhnRewRfCc